Anmäl in en ny webbkamera

Lägg till en ny webbkamera av turistintresse till Lookr och webcams.travel

Innehåll

Beklagar

Tyvärr, din webbkamera kan bara godkännas om den visar något av ovanstående innehåll.

Följande innehåll godkänns i allmänhet inte:

 • privata inomhusutrymmen (kontor etc)
 • enbart vatten (fartyg, under vattenytan)
 • omoraliskt eller olagligt (sex, nakenhet etc)

Sidans URL

Den här sidan måste innehålla webbkamerabilden någonstans (Will be made public)

Hur många webbkameror vill du lägga till?

Vänligen anmäl varje webbkamera separat genom att välja Lägg till en webbkamera

Datastruktur

XML-import

Översikt

Hur du synkroniserar dina webbkameror med oss via XML:

 1. Publicera en XML-fil Se XML-specifikationen nedan
  T ex http://export.example.com/webcams-for-lookr.xml
 2. Skapa en uppdateringsautomatik för att din XML-fil ska uppdateras dagligen. Mera info
 3. Skicka oss URL:en till XML-filen en gång till den här e-postadressen:
  JavaScript behövs för e-postadressen
 4. Från och med nu kommer vi importera dina webbkameror från den här URL:en dagligen.

XML-specifikation

XML-filen bör med fördel uppdateras dagligen och måste innehålla följande information om varje webbkamera (exempel):

<webcams> <webcam id="catanzaro" lastmodified="2014-04-22T09:16:32+02:00"> <title>Catanzaro Lido</title> <page>http://www.example.com/catanzaro/webcam.html</page> <image view="steady">http://www.example.com/catanzaro/cam1.jpg</image> <latitude>38.823065</latitude> <longitude>16.619592</longitude> <city>Catanzaro</city> <player>http://www.example.com/catanzaro/player.html</player> <mount orientation="rotating">stationary</mount> </webcam> ... </webcams>

Förklaring av XML-strukturen:

Element Attribut Beskrivning
<webcams> Rotelementet. Det innehåller flera "webcam"-element
<webcam> Elementet för att beskriva en webbkamera
id Ett unikt ID för den här webbkameran på din sida och det får inte ändras med tiden
lastmodified
alternativ
Datum för senaste ändringen för "webcam"-elementet eller dess delar. Datumets representation kan vara i alla vanligt förekommande format.
<title> Webbkamerans titel
<page> URL för sidan som innehåller webbkameran
<image> Bildens URL
view steady eller shifting

Beskriver om den tillhandahållna webbkamerabilden alltid visar samma vy eller inte (gäller bara ofixerade webbkameror)
direction alternativ north, north-east, east, south-east, south, south-west, west, north-west
<latitude> <longitude> Webbkamerans positionskoordinater
<city> Webbkamerans platsnamn (stad eller by)
<player> alternativ URL:en för en inbäddad webbkamera för livesändningen
<mount> stationary eller moving

Beskriver om webbkameran är monterad stationärt eller på rörlig mark (t ex på ett fartyg)
orientation fix, rotating eller ptz (pan/tilt/zoom)

Automatisk uppdatering

Ytterligare information:

Notering: Förslagsvis lagrar du webbkamerans data i någon sorts databas så att du automatiskt kan skapa XML från denna databas. Alla ändringar av webbkamerauppgifter i databasen kommer sedan resultera i en uppdaterad XML. Mera info

Lista

Översikt

 1. Skapa en lista med alla dina webbkameror enligt beskrivningen nedan.
  Vänligen använd den här Excel-mallen
 2. Skicka den här listan till:
  [JavaScript behövs för e-postadressen]
 3. Om ditt webbkamerautbud ändras måste du upprepa den här proceduren.
  Undvik det här underhållsarbetet genom att använda en automatiserad XML

Listspecifikation

Listan bör med fördel vara antingen en EXCEL- eller CSV-fil som måste innehålla följande information om varje webbkamera:

Element Exempel/Värden Beskrivning
title Catanzaro Lido Webbkamerans titel
page http://cam.example.com/1.html URL för sidan som innehåller webbkameran
image http://cam.example.com/1.jpg Bildens URL
view steady eller shifting Beskriver om den tillhandahållna webbkamerabilden alltid visar samma vy eller inte (gäller bara ofixerade webbkameror)
direction north, north-east, east, south-east, south, south-west, west eller north-west
latitude 38.823065 Webbkamerans positionskoordinater
longitude 16.619592 Webbkamerans positionskoordinater
city Catanzaro Webbkamerans platsnamn (stad eller by)
player alternativ http://player.example.com/cam1 URL:en för en inbäddad webbkamera för livesändningen
mount stationary eller moving Beskriver om webbkameran är monterad stationärt eller på rörlig mark (t ex på ett fartyg)
orientation fix, rotating eller ptz ptz: pan/tilt/zoom