Embed this webcam

Bertoki: H5-E751, Škofije − Srmin, priključek Škofije