Ocena treści z kamery

Sokółka: Rzeczpospolita − Plac Piłsudskiego