Dodaj nową kamerę internetową

Dodaj nową kamerę do atrakcji turystycznej na Lookr i webcams.travel

Zawartość

Przepraszamy

Niestety, twoja kamera może być zaakceptowana tylko wtedy, gdy będzie pokazywać przynajmniej jedną z powyższych treści

Poniższa treść nie jest ogólnie akceptowana:

 • prywatne wnętrza (biura, itp.)
 • tylko woda (statek, podwodny)
 • treści niemoralne lub nielegalne (seks, nagość, itp.)

Strona URL

Ta strona musi zawierać gdzieś obraz z kamery (Will be made public)

Ile kamer internetowych chcesz dodać?

Dodawaj każdą kamerę internetową osobno, wybierając Dodaj jedną kamerę internetową

Struktura danych

Import XML

Przegląd

Jak zsynchronizować kamerę z nami za pośrednictwem XML:

 1. Publikuj plik XML. Zobacz poniżej specyfikację XML
  Np. http://export.example.com/webcams-for-lookr.xml
 2. Utwórz automatyczną aktualizację dla twojego pliku XML, aby móc aktualizować go codziennie. Więcej informacji
 3. Wyślij nam jednokrotnie adres URL do pliku XML na ten adres e-mail:
  JavaScript konieczna do adresu e-mail
 4. Od teraz będziemy codziennie importować obrazy z twoich kamer z tego adresu URL.

Specyfikacja XML

Pliku XML powinien być codziennie aktualizowany oraz musi zawierać następujące informacje o każdej z kamer (przykład):

<webcams> <webcam id="catanzaro" lastmodified="2014-04-22T09:16:32+02:00"> <title>Catanzaro Lido</title> <page>http://www.example.com/catanzaro/webcam.html</page> <image view="steady">http://www.example.com/catanzaro/cam1.jpg</image> <latitude>38.823065</latitude> <longitude>16.619592</longitude> <city>Catanzaro</city> <player>http://www.example.com/catanzaro/player.html</player> <mount orientation="rotating">stationary</mount> </webcam> ... </webcams>

Objaśnienie struktury XML:

Element Atrybuty Opis
<webcams> Element główny. Zawiera on kilka elementów "kamery"
<webcam> Element do opisu kamery
id Niepowtarzalny identyfikator kamery na twojej stronie internetowej i nie można go zmieniać.
lastmodified
opcjonalnie
Data ostatniej zmiany elementu "kamery" lub jego części. Zapis daty może być w dowolnym powszechnie stosowanym formacie.
<title> Tytuł kamery
<page> URL strony zawierającej kamerę
<image> Adres URL obrazu
view steady lub shifting

Opisuje, czy obraz z danej kamery internetowej ukazuje zawsze ten sam widok czy nie (dotyczy tylko kamer internetowych niestacjonarnych)
direction opcjonalnie north, north-east, east, south-east, south, south-west, west, north-west
<latitude> <longitude> Współrzędne położenia kamery
<city> Nazwa lokalizacji kamery (miasto lub wieś)
<player> opcjonalnie Adres URL do osadzenia odtwarzacza dla strumieniowania na żywo
<mount> stationary lub moving

Opisuje, czy kamera zamontowana jest na stacjonarnych czy ruchomych obiektach (np. na statku)
orientation fix, rotating lub ptz (pan/tilt/zoom)

Automatyczna aktualizacja

Dalsze informacje:

Uwaga: Zalecamy przechowywanie danych kamery w dowolnego rodzaju bazie danych tak, aby można było z niej automatycznie wygenerować plik XML. Wszelkie zmiany danych w bazie danych kamery będą prowadzić do uaktualnienia XML. Więcej informacji

Lista

Przegląd

 1. Stwórz listę zawierającą wszystkie Twoje kamery internetowe jak opisano poniżej.
  Wykorzystaj szablon programu Excel
 2. Wyślij listę do:
  [JavaScript konieczna do adresu e-mail]
 3. Jeśli ewidencja Twoich kamer internetowych ulegnie zmianie, musisz powtórzyć procedurę.
  Możesz uniknąć tych prac konserwacyjnych, używajączautomatyzowanego XML

Specyfikacja listy

Lista powinna być plikiem w formacie EXCEL lub CSV oraz musi zawierać następujące informacje o każdej z kamer:

Element Przykład/Wartości Opis
title Catanzaro Lido Tytuł kamery
page http://cam.example.com/1.html URL strony zawierającej kamerę
image http://cam.example.com/1.jpg Adres URL obrazu
view steady lub shifting Opisuje, czy obraz z danej kamery internetowej ukazuje zawsze ten sam widok czy nie (dotyczy tylko kamer internetowych niestacjonarnych)
direction north, north-east, east, south-east, south, south-west, west lub north-west
latitude 38.823065 Współrzędne położenia kamery
longitude 16.619592 Współrzędne położenia kamery
city Catanzaro Nazwa lokalizacji kamery (miasto lub wieś)
player opcjonalnie http://player.example.com/cam1 Adres URL do osadzenia odtwarzacza dla strumieniowania na żywo
mount stationary lub moving Opisuje, czy kamera zamontowana jest na stacjonarnych czy ruchomych obiektach (np. na statku)
orientation fix, rotating lub ptz ptz: pan/tilt/zoom