Rétroaction de la webcam

Länna: Tpl − Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats − och är riktad mot