Comentarios sobre tu cámara web

Vänsjö: Finnsbo österut (Kameran är placerad vid väg 161 och riktad mot färjeläget i öst)