Comentarios sobre la webcam

Boda: Bagghusbron (Kameran är placerad på väg 1145 vid Bagghusbron och är riktad norrut)