Embed this webcam

Stockholm: Centralbron N (Kameran är placerad på Centralbron i höjd med Gamla stans tunnelbanestation och är riktad mot Nynäshamn)