Embed this webcam

Stockholm: Centralbron (Kameran är placerad på Centralbron i höjd med Riddarholmen och är riktad mot Södermalm)