Embed this webcam

Stockholm: Betalstation Norrtull (Beskrivning: Kameran är placerad vid Norrtull/Norra Stationsgatan och är riktad mot E4)