Předložit novou webkameru

Přidat novou webkameru turistického zájmu na Lookr a webcams.travel

Obsah

Omlouváme se

Omlouváme se, Vaše webkamera může být schválena pouze tehdy, když zobrazuje alespoň jeden z výše uvedených obsahů

Následující obsah není obecně akceptován:

 • soukromé vnitřní prostory (kancelář atd)
 • pouze voda (loď, pod vodou)
 • nemorální nebo nelegitimní (sex, nahota atd.)

URL stránky

Tato stránka musí někde obsahovat snímek webkamery (Will be made public)

Kolik webkamer chceš přidat?

Každo webkameru předložte prosím samostatně vybráním možnosti Přidat jednu webkameru

Struktura dat

XML import

Přehled

Jak synchronizovat Vaše webkamery s námi přes XML:

 1. Publikovat soubor XML. Prohlédněte si XML specifikaci dole
  Např. http://export.example.com/webcams-for-lookr.xml
 2. Vvtvořit automatickou aktualizaci pro Váš soubor XML ke každodenní atualizaci. Více informací
 3. Pošlete nám URL k souboru XML jednou na tuto e-mailovou adresu:
  JavaScript je třeba pro e-mailovou adresu
 4. Od této chvíle budeme denně importovat Vaše webkamery z této URL.

XML specifikace

Soubor XML by měl být vhodně aktualizován denně, a musí obsahovat následující informace o každé webkameře (příklad):

<webcams> <webcam id="catanzaro" lastmodified="2014-04-22T09:16:32+02:00"> <title>Catanzaro Lido</title> <page>http://www.example.com/catanzaro/webcam.html</page> <image view="steady">http://www.example.com/catanzaro/cam1.jpg</image> <latitude>38.823065</latitude> <longitude>16.619592</longitude> <city>Catanzaro</city> <player>http://www.example.com/catanzaro/player.html</player> <mount orientation="rotating">stationary</mount> </webcam> ... </webcams>

Vysvětlení struktury XML:

Element Atributy Popis
<webcams> Root element. Obsahuje některé "webcam" elementy
<webcam> Element pro popis webkamery
id Jedinečné ID pro tuto webkameru na Vaší stránce a nesmí být časem změněno
lastmodified
volitelně
Datum nejpozdější změny "webcam" elementu nebo jeho částí. Uvedení data je povoleno v jakémkoli běžně používaném formátu.
<title> Název webkamery
<page> URL stránky obsahující webkameru
<image> URL snímku
view steady nebo shifting

Popisuje, zda dodaný snímek webkamery zobrazuje vždy stejný pohled či nikoli (týká se pouze nezafixovaných webkamer)
direction volitelně north, north-east, east, south-east, south, south-west, west, north-west
<latitude> <longitude> Souřadnice pozice webkamery
<city> Název lokace webkamery (město nebo vesnice)
<player> volitelně URL vložitelného přehrávače pro živý přenos
<mount> stationary nebo moving

Popisuje počasí webkamera je namontována stacionárně nebo na pohybujících se podkladech (např. na lodi)
orientation fix, rotating nebo ptz (pan/tilt/zoom)

Automatická aktualizace

Další informace:

Poznamenat: Pokud možno uložte data webkamery do nějaké databáze tak, že můžete automaticky generovat XML mimo tuto databázi. Jakékoli změny dat webkamery v databázi budou mít za následek průběžnou aktualizaci XML. Více informací

Seznam

Přehled

 1. Vytvoř seznam všech svých webkamer, které jsou uvedeny níže.
  Použij prosím tuto excelovou šablonu
 2. Tento seznam odešli na:
  [JavaScript je třeba pro e-mailovou adresu]
 3. Pokud se inventář tvých webkamer změní, je třeba tento postup zopakovat.
  Vyvaruj se této údržby tím, že použiješ automatizovaný XML

Seznam specifikací

Tento seznam by měl vhodně být buď soubor EXCEL nebo CSV, který musí obsahovat následující informace o každé webkameře:

Element Příklad/Hodnoty Popis
title Catanzaro Lido Název webkamery
page http://cam.example.com/1.html URL stránky obsahující webkameru
image http://cam.example.com/1.jpg URL snímku
view steady nebo shifting Popisuje, zda dodaný snímek webkamery zobrazuje vždy stejný pohled či nikoli (týká se pouze nezafixovaných webkamer)
direction north, north-east, east, south-east, south, south-west, west nebo north-west
latitude 38.823065 Souřadnice pozice webkamery
longitude 16.619592 Souřadnice pozice webkamery
city Catanzaro Název lokace webkamery (město nebo vesnice)
player volitelně http://player.example.com/cam1 URL vložitelného přehrávače pro živý přenos
mount stationary nebo moving Popisuje počasí webkamera je namontována stacionárně nebo na pohybujících se podkladech (např. na lodi)
orientation fix, rotating nebo ptz ptz: pan/tilt/zoom